پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 2
گزارش تصویری
مشروعیت نظام اسلامی با اتکا به قدرت درونی

مشروعیت نظام اسلامی با اتکا به قدرت درونی

اتکا به قدرت درونی از طریق ایجاد زیرساخت های مشروعیت مردمی ایران توانست به قطب نظام سازی دموکراتیک و پیشگام در عرصه نهادینه سازی انتخابات در حاکمیت تبدیل شود.
مشروعیت نظام اسلامی با اتکا به قدرت درونی

مشروعیت نظام اسلامی با اتکا به قدرت درونی

اتکا به قدرت درونی از طریق ایجاد زیرساخت های مشروعیت مردمی ایران توانست به قطب نظام سازی دموکراتیک و پیشگام در عرصه نهادینه سازی انتخابات در حاکمیت تبدیل شود.
تبلیغات