چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 28
گزارش تصویری
مبارزه و مقاومت در برابر شیاطین و طاغوت وظیفه همه مسلمانان است

مبارزه و مقاومت در برابر شیاطین و طاغوت وظیفه همه مسلمانان است

دماوند- امام جمعه دماوند گفت: مبارزه و مقاومت در برابر شیاطین و طاغوت وظیفه همه مسلمانان است.
مسئولین با ایجاد وحدت بین دولت و ملت دعواهای سیاسی را کمرنگ کنند

مسئولین با ایجاد وحدت بین دولت و ملت دعواهای سیاسی را کمرنگ کنند

دماوند- امام جمعه دماوند گفت: مسئولین با ایجاد وحدت بین دولت و ملت دعواهای سیاسی را کمرنگ کنند.
جوانان باید با روحیه انقلابی وجهادی از تجربه های گذشته بهره ببرند

جوانان باید با روحیه انقلابی وجهادی از تجربه های گذشته بهره ببرند

دماوند- امام جمعه دماوند گفت: جوانان باید با روحیه انقلابی و جهادی از تجربه های گذشته بهره ببرند.
تبلیغات