چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 28
گزارش تصویری
اهتمام فرمانداران در برقراری شرایط یکسان برای نامزدهای انتخاباتی

اهتمام فرمانداران در برقراری شرایط یکسان برای نامزدهای انتخاباتی

استاندار تهران تأکید کرد: فرمانداران باید در برقراری شرایط یکسان و برابر برای تمام نامزدها در ایام تبلیغات انتخاباتی اهتمام داشته باشند.
تبلیغات