معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری ساختار آموزشی این دانشگاه را نیازمند استراتژی مشخص دانست. " />امیر احمری‌نژاد Archives | تهران رویداد
شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 24
گزارش تصویری
ساختار آموزشی نیازمند استراتژی مشخص است

ساختار آموزشی نیازمند استراتژی مشخص است

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری ساختار آموزشی این دانشگاه را نیازمند استراتژی مشخص دانست.

انتقاد از نبود استرانژی مشخص در ساختار آموزشی

انتقاد از نبود استرانژی مشخص در ساختار آموزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یادگار امام خمینی شهرری از نبود استرانژی مشخص در ساختار آموزشی انتقاد کرد.

تبلیغات