تيم دانشجويی مهندسی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در بيست و يكمين همايش ملی ساليانه انجمن بين‌المللی بتن آمريكا (ACI) شاخه ايران درخشید. " />انجمن بين‌المللی بتن آمريكا Archives | تهران رویداد
دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 26
گزارش تصویری
دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس ۴ مقام کسب کردند

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس ۴ مقام کسب کردند

تيم دانشجويی مهندسی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در بيست و يكمين همايش ملی ساليانه انجمن بين‌المللی بتن آمريكا (ACI) شاخه ايران درخشید.

تبلیغات