رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت گفت: باید به شرایط اقلیمی به کاشت و مراقبت از درختان همت گماشت و برای مراقبت و ارتقای محیط‌زیست و منابع طبیعی تلاش کرد. " />انجمن حامیان محیط زیست و منابع طبیعی Archives | تهران رویداد
شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 31
گزارش تصویری
تأکید بر مراقبت و ارتقای محیط زیست و منابع طبیعی

تأکید بر مراقبت و ارتقای محیط زیست و منابع طبیعی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت گفت: باید به شرایط اقلیمی به کاشت و مراقبت از درختان همت گماشت و برای مراقبت و ارتقای محیط‌زیست و منابع طبیعی تلاش کرد.

تبلیغات