شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 24
گزارش تصویری
انجمن ناشنوایان بهزیستی شهرستان قدس تشکیل شد

انجمن ناشنوایان بهزیستی شهرستان قدس تشکیل شد

انجمن ناشنوایان بهزیستی شهرستان قدس با حضور رئیس بهزیستی تشکیل شد
تبلیغات