چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 28
گزارش تصویری
پیشرفت ۷۰ دصدی درمانگاه های تخصصی بیمارستان مفتح ورامین

پیشرفت ۷۰ دصدی درمانگاه های تخصصی بیمارستان مفتح ورامین

ساختمان جدید درمانگاه های تخصصی بیمارستان شهید مفتح ورامین که اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد به زودی تکمیل و افتتاح می شود. شعار سال: رامین که اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد به زودی تکمیل و افتتاح می شود. رییس بیمارستان شهید مفتح ورامین با بیان اینکه در ساختمان جدید […]
تبلیغات