سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 October 20
گزارش تصویری
رئیس شورای شهر تهران: تفرفه‌افکنان در مسیر دشمن حرکت می‌کنند

رئیس شورای شهر تهران: تفرفه‌افکنان در مسیر دشمن حرکت می‌کنند

تهران (پانا) – رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران درباره کشف یافته‌های باستان‌شناسی در بازار حضرتی تهران گفت هم‌اکنون تیم کاوش باستان‌شناسی تهران مشغول کاوش و بررسی این موضوع هستند. حسن خلیلآبادی در گفتوگو با پانا گفت: طی دو هفته پیش، مالک یک مغازه در راسته بازار حضرتی تهران که نزدیک به چهارراه مولوی […]
بررسی آثار تاریخی کشف شده در بازار حضرتی تهران

بررسی آثار تاریخی کشف شده در بازار حضرتی تهران

تهران (پانا) – رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران درباره کشف یافته‌های باستان‌شناسی در بازار حضرتی تهران گفت هم‌اکنون تیم کاوش باستان‌شناسی تهران مشغول کاوش و بررسی این موضوع هستند. حسن خلیلآبادی در گفتوگو با پانا گفت: طی دو هفته پیش، مالک یک مغازه در راسته بازار حضرتی تهران که نزدیک به چهارراه مولوی […]
تبلیغات