چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 28
گزارش تصویری
مشکلات کسبه بازار روز اندیشه در استان تهران

مشکلات کسبه بازار روز اندیشه در استان تهران

چیدن کالا توسط کسبه بازار روز اندیشه در راهروی عبور و مرور مشتریان شعار سال: طبق اساسانامه بازار روز اندیشه هیچ کسبه ای مجاز نمی باشد در راهروی عبور و مرور مشتریان کالای خود را قرار دهد. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه وبسایت تلوبیون، تاریخ -، کد مطلب: ۱۸۰۳۰۳۹: www.telewebion.com
تبلیغات