جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 23
گزارش تصویری
جلسه با معترضان برگزار می شود

جلسه با معترضان برگزار می شود

معاون امنیتی و سیاسی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه طبق گزارش هایی که به ما داده شده است هم اکنون آرامش در بازار تهران برقرار است و موردی از تجمع و ناآرمی نداریم و تاکنون مورد بازداشتی نداشتیم. شعار سال: معاون امنیتی و سیاسی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه طبق گزارش هایی که به ما داده […]
تبلیغات