رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی تصریح کرد: ما دانشگاهیان در قبال پیشرفت و آبادانی کشور مسئول هستیم. " />رشته هنر و معماری Archives | تهران رویداد
چهارشنبه, ۵ آذر , ۱۳۹۹ - 2020 November 25
گزارش تصویری
دانشگاهیان در پیشرفت و آبادانی کشور مسئول هستند

دانشگاهیان در پیشرفت و آبادانی کشور مسئول هستند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی تصریح کرد: ما دانشگاهیان در قبال پیشرفت و آبادانی کشور مسئول هستیم.

تبلیغات