عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا برای تولید محصول کاتالیست نانوآلومینا گاما موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس شد. " />ستاد توسعه نانو فناوری Archives | تهران رویداد
سه شنبه, ۱۲ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 August 3
گزارش تصویری
مجوز نانومقیاس برای تولید محصول کاتالیست نانوآلومینا گاما صادر شد

مجوز نانومقیاس برای تولید محصول کاتالیست نانوآلومینا گاما صادر شد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا برای تولید محصول کاتالیست نانوآلومینا گاما موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس شد.

تبلیغات