سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ - 2021 June 22
گزارش تصویری
هفته جوان فرصتی مناسب برای مشارکت بیشتر جوانان در امور است

هفته جوان فرصتی مناسب برای مشارکت بیشتر جوانان در امور است

تهران-ایرنا- معاون سیاسی، انتظامی فرماندار شهرستان پردیس با تاکید بر ضرورت ارتباط بین شورای مشورتی جوانان و ادارات شهرستان و بهره گیری بیشتر از نظرات جوانان گفت: در هفته جوان ادارات شهرستان، جوانان منتخب مجمع را به جلسات اداری خود دعوت و از نظریات آنها استفاده کنند.
تبلیغات