سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ - 2021 June 22
گزارش تصویری
استان تهران رتبه دوم نابرخورداری را از نظر سرانه‌ها در کشور دارد

استان تهران رتبه دوم نابرخورداری را از نظر سرانه‌ها در کشور دارد

تهران- رئیس شورای اسلامی استان تهران گفت: استان تهران رتبه دوم نابرخورداری را از نظر سرانه‌ها در کشور دارد.
قرچک ضعیف ترین سرانه های شهرستان های استان تهران را دارد

قرچک ضعیف ترین سرانه های شهرستان های استان تهران را دارد

قرچک- فرماندار قرچک گفت: قرچک ضعیف ترین سرانه های شهرستان های استان تهران را دارد.
سرانه خدماتی استان تهران تا سال۱۴۰۰ برای ۸ میلیون نفرپیش بینی شده

سرانه خدماتی استان تهران تا سال۱۴۰۰ برای ۸ میلیون نفرپیش بینی شده

تهران- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سرانه خدماتی استان تهران تا سال۱۴۰۰ برای ۸ میلیون نفرپیش بینی شده است.
تبلیغات