پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 29
گزارش تصویری
توسعه ری در گرو اعتماد به تولیدگران است

توسعه ری در گرو اعتماد به تولیدگران است

فرماندار ری بیان داشت: توسعه ری در گرو اعتماد بخشی به تولیدگران است، رفتار مسئولین نباید از انگیزه تولید کنندگان کم کند. شعار سال: هدایت الله جمالی پور داشت: توسعه ری در گرو اعتماد بخشی به تولیدگران است و رفتار مسئولین نباید از انگیزه تولید کنندگان کم کند. جمالی پور گفت: سرمایه انسانی اساسی ترین عنصر […]
تبلیغات