جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹ - 2020 October 30
گزارش تصویری
حفظ اشتغال موجود، رونق تولید و توسعه فضای کسب کار همزمان با چهل سالگی انقلاب

حفظ اشتغال موجود، رونق تولید و توسعه فضای کسب کار همزمان با چهل سالگی انقلاب

انوشیروان محسنی بندپی گفت، یکی از مهمترین مسائلی که همزمان با چهل سالگی انقلاب، همه در برابر آن مسئول هستیم حفظ اشتغال موجود، رونق تولید و توسعه فضای کسب و کار و صیانت از اشتغال است.
تبلیغات