سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی گفت: واحدهای دانشگاهی با ارائه طرح‌های دانش‌بنیان علاوه بر ایجاد منابع درآمدی به پیشرفت کشور کمک کنند. " />سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران Archives | تهران رویداد
سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ - 2021 June 22
گزارش تصویری
مأموریت جدید دانشگاه‌ها برای ارائه طرح‌های دانش‌بنیان

مأموریت جدید دانشگاه‌ها برای ارائه طرح‌های دانش‌بنیان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی گفت: واحدهای دانشگاهی با ارائه طرح‌های دانش‌بنیان علاوه بر ایجاد منابع درآمدی به پیشرفت کشور کمک کنند.

تبلیغات