معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: معلمان در صف نخست مقابله با نقشه دشمن در القای ناامیدی و ناتوانی بین نسل نوجوان هستند. " />سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا Archives | تهران رویداد
جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - 2021 June 25
گزارش تصویری
معلمان در صف نخست مقابله با نقشه دشمنان هستند

معلمان در صف نخست مقابله با نقشه دشمنان هستند

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: معلمان در صف نخست مقابله با نقشه دشمن در القای ناامیدی و ناتوانی بین نسل نوجوان هستند.

تبلیغات