جمعه, ۲۸ خرداد , ۱۴۰۰ - 2021 June 18
گزارش تصویری
اولین سند راهبردی منابع انسانی شهرداری منطقه یک تهران رونمایی شد

اولین سند راهبردی منابع انسانی شهرداری منطقه یک تهران رونمایی شد

اولین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با هدف رفع چالش ها، برنامه ریزی و اجرای عملیاتی با برش منطقه ای، تدوین و در منطقه یک تهران رونمایی شد شعارسال:اولین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با هدف رفع چالش ها، برنامه ریزی و اجرای عملیاتی با برش منطقه ای، تدوین و در […]
تبلیغات