پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 29
گزارش تصویری
نداشتن مدارک هویتی نباید مانع از تحصیل افراد شود

نداشتن مدارک هویتی نباید مانع از تحصیل افراد شود

تهران-ایرنا- سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه نبود مدارک هویتی نباید مانع از تحصیل افراد شود، پیشنهاد داد که نهادهای ذیربط کد تحصیل و شناسه ای برای این افراد تعریف کنند تا محدودیتی برای سوادآموزی آنان ایجاد نشود.
رسانه ملی توجهی به فرهنگسازی در حوزه سوادآموزی ندارد

رسانه ملی توجهی به فرهنگسازی در حوزه سوادآموزی ندارد

تهران-ایرنا-مدیرکل آموزش ‌و پرورش شهر تهران از عملکرد رسانه ملی در حوزه عدم فرهنگسازی و تبلیغات مناسب برای سوادآموزی انتقاد کرد.
تبلیغات