سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ - 2021 June 22
گزارش تصویری
سند کاهش خطرپذیری محلات تهران تهیه شد

سند کاهش خطرپذیری محلات تهران تهیه شد

مخاطرات هر محله تهران با توجه به بافت متنوع شهری و توزیع امکانات، متفاوت است. از همین رو سند کاهش خطرپذیری محلات تهیه و در مراحل پایانی قرار دارد. شعارسال: مدیریت یکپارچه شهری که آرزوی دیرینه مدیریت شهری است در قانون و ساختار مدیریت بحران دیده شده است و از همین رو تشکیل نشست دوره […]
تبلیغات