یکشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۰ - 2021 June 13
گزارش تصویری
به زودی دیوار نگاری آیت الله طالقانی در تهران اجرا می شود

به زودی دیوار نگاری آیت الله طالقانی در تهران اجرا می شود

به دنبال اعتراض فرزند آیت الله طالقانی مبنی بر پاک شدن دیوارنگاری قدیمی ای از تصویر این شهید بزگوار از روی دیوار یکی از ساختمان های بلند خیابان طالقانی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: به زودی دیوارنگاری جدیدی از تصویر آیت الله طالقانی روی یکی از دیوارهای ساختمان های بلند این محدوده اجرایی خواهد شد.
به زودی دیوار نگاری آیت الله طالقانی در تهران اجرا می شود

به زودی دیوار نگاری آیت الله طالقانی در تهران اجرا می شود

به دنبال اعتراض فرزند آیت الله طالقانی مبنی بر پاک شدن دیوارنگاری قدیمی ای از تصویر این شهید بزگوار از روی دیوار یکی از ساختمان های بلند خیابان طالقانی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: به زودی دیوارنگاری جدیدی از تصویر آیت الله طالقانی روی یکی از دیوارهای ساختمان های بلند این محدوده اجرایی خواهد شد.
تبلیغات