شنبه, ۲۲ خرداد , ۱۴۰۰ - 2021 June 12
گزارش تصویری
روزگار غمبار «کلونی»های شادآباد

روزگار غمبار «کلونی»های شادآباد

چندان دور نیستند. در حاشیه پرت و دورافتاده شهر سکونت ندارند. همین جا، در گوشه‌ای از منطقه وسیع ۱۸ شهرداری تهران، روزگار می‌گذرانند. آدم‌هایی که از محل سکونت‌شان به جای «خانه» با عنوان ناخوشایند دیگری یاد می‌شود؛ «کلونی». اینجا کلونی‌های «شادآباد» است. دیوارهای کاهگلی وسعت زیادی را پوشش داده. اما داخل آن خبر دیگری است. […]
تبلیغات