پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 29
گزارش تصویری
۴ سناریو برای رفع سه نارسایی از شبکه متروی پایتخت ارائه شد

۴ سناریو برای رفع سه نارسایی از شبکه متروی پایتخت ارائه شد

شعارسال: گزارشی از جزئیات اولیه «طرح جامع ترافیک تهران ۱۴۰۹» مقایسه شبکه ریلی تهران با ۶ کلان‌شهر دنیا معادله کاهش ترافیک تهران از طریق شارژ ظرفیت مترو در ۴ سناریو طراحی شد. نتایج اولیه مطالعات گروه فرانسوی درباره راندمان فعلی شبکه ریلی پایتخت و نارسایی‌های حمل‌و‌نقل عمومی در مجموعه شهری تهران نشان می‌دهد سطح پوشش […]
نقشه جایگزین انتقال پایتخت

نقشه جایگزین انتقال پایتخت

در سال‌های اخیر هرگاه معضلات تهران پیچیده‌تر می‌شود، سخنانی درباره لزوم تغییر مکان پایتخت به گوش می‌رسد، زمزمه‌هایی که چنان غیرکارشنناسانه به نظر می‌رسد که به غیر از دوره محمود احمدی‌نژاد هیچ گاه فراتر از کاغذ نرفته است. شعار سال: مطالعه درباره «امکان‌سنجی انتقال پایتخت»، ازسوی یک تیم تحقیقاتی در شورای ساماندهی و تمرکززدایی از […]
تبلیغات