عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا برای تولید محصول کاتالیست نانوآلومینا گاما موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس شد. " />شرکت تعاونی نانوپویش یکتا Archives | تهران رویداد
پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰ - 2021 July 29
گزارش تصویری
مجوز نانومقیاس برای تولید محصول کاتالیست نانوآلومینا گاما صادر شد

مجوز نانومقیاس برای تولید محصول کاتالیست نانوآلومینا گاما صادر شد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا برای تولید محصول کاتالیست نانوآلومینا گاما موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس شد.

تبلیغات