جمعه, ۳ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 22
گزارش تصویری
خسرو پناه: دفتر تحکیم وحدت همیشه به عناصر اسلام توجه ویژه داشته است

خسرو پناه: دفتر تحکیم وحدت همیشه به عناصر اسلام توجه ویژه داشته است

خسرو پناه در ابتدا با اشاره به فعالیتهای چشمگیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان گفت: دفتر تحکیم وحدت همیشه به عناصر اسلام توجه ویژه داشته است، امسال هم به اسلامی شدن دانشگاه‌ها توجه ویژه داشته است.
تبلیغات