سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ - 2021 June 22
گزارش تصویری
مرهمی بر ۱۱۰سال فراموشی شهیدان شهیر شهر

مرهمی بر ۱۱۰سال فراموشی شهیدان شهیر شهر

شعار سال:  ۱۱۰سال از استبداد صغیر می‌گذرد اما آرامــگاه شـهدای روزنامه‌نگار مشروطه‌ هنوز روی خوش به‌خود ندیده است. شاید خبر تملک آرامگاه شهدای مشروطه توسط شهرداری تهران مرهمی بر زخم‌های این یادگاران آزادی باشد. روز گذشته بود که در سالگرد ۱۱۰سالگی شهادت جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین، شهیدان شهیر و روزنامه‌نگار پایتخت، معاون امور اجتماعی و فرهنگی […]
تبلیغات