عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری منطقه ۲ تهران جدیت لازم را در راه‌اندازی سومین گرمخانه زنان ندارد. " />شهرداری منطقه 5 Archives | تهران رویداد
پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 21
گزارش تصویری
شهرداری منطقه ۲ جدیتی برای راه‌اندازی گرمخانه زنان ندارد

شهرداری منطقه ۲ جدیتی برای راه‌اندازی گرمخانه زنان ندارد

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری منطقه 2 تهران جدیت لازم را در راه‌اندازی سومین گرمخانه زنان ندارد.

تبلیغات