شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 4
گزارش تصویری
اولین سند راهبردی منابع انسانی شهرداری منطقه یک تهران رونمایی شد

اولین سند راهبردی منابع انسانی شهرداری منطقه یک تهران رونمایی شد

اولین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با هدف رفع چالش ها، برنامه ریزی و اجرای عملیاتی با برش منطقه ای، تدوین و در منطقه یک تهران رونمایی شد شعارسال:اولین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با هدف رفع چالش ها، برنامه ریزی و اجرای عملیاتی با برش منطقه ای، تدوین و در […]
مدیریت ترافیکی شمال تهران بهینه سازی می شود/ افزایش نیروهای راهور

مدیریت ترافیکی شمال تهران بهینه سازی می شود/ افزایش نیروهای راهور

شهردار منطقه یک تهران گفت: شمال تهران با هدف مدیریت بهتر ترافیکی، تامین نظم عبور و مرور و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی به ۲ منطقه راهور تقسیم شد. شعار سال: شهردار منطقه یک تهران گفت: شمال تهران با هدف مدیریت بهتر ترافیکی، تامین نظم عبور و مرور و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی به […]
آمادگی حمل و نقل عمومی شمال تهران برای پذیرش گردشگران نوروزی

آمادگی حمل و نقل عمومی شمال تهران برای پذیرش گردشگران نوروزی

شهردار منطقه یک تهران گفت: شبکه حمل و نقل عمومی شمال تهران برای خدمات رسانی مناسب به مسافرین نوروزی در آمادگی کامل قرار دارد. شعارسال:شهردار منطقه یک تهران گفت: شبکه حمل و نقل عمومی شمال تهران برای خدمات رسانی مناسب به مسافرین نوروزی در آمادگی کامل قرار دارد. حبیب اله تاجیک اسماعیلی صبح جمعه در […]
تبلیغات