شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 4
گزارش تصویری
بیش از ۹۵ درصد خدمات تحت پوشش بهزیستی استان تهران به مردم واگذار شده است

بیش از ۹۵ درصد خدمات تحت پوشش بهزیستی استان تهران به مردم واگذار شده است

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه امکانات و بضاعت مالی بهزیستی پاسخگوی مراجعان و نیازمندان نیست گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از کار به مردم واگذار شده است. شعار سال: مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه امکانات و بضاعت مالی بهزیستی پاسخگوی مراجعان و نیازمندان نیست گفت: در حال حاضر […]
تبلیغات