دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 6
گزارش تصویری
بندپی: بخشی از تصدی دولت را می توان به شوراها واگذار کرد

بندپی: بخشی از تصدی دولت را می توان به شوراها واگذار کرد

استاندار تهران گفت: دولت می‌تواند با تعریف درست از منابع مالی پایدار، مدیریت شهری و روستا‌ها و بخشی از تصدی خود را به شورا‌ها واگذار کند.
تبلیغات