دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 6
گزارش تصویری
اسناد فعالیت دستگاه اجرایی قرچک در پروژه راه آهن را منتشر می کنیم

اسناد فعالیت دستگاه اجرایی قرچک در پروژه راه آهن را منتشر می کنیم

فرماندار قرچک با رد برخی ادعاها مبنی بر بی توجهی دستگاه اجرایی این شهرستان به پروژه راه آهن گفت: اسناد فعالیت دستگاه اجرایی قرچک در پروژه راه آهن را منتشر می کنیم. شعارسال: فرماندار قرچک با رد برخی ادعاها مبنی بر بی توجهی دستگاه اجرایی این شهرستان به پروژه راه آهن گفت: اسناد فعالیت دستگاه […]
تبلیغات