سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 November 30
گزارش تصویری
درباره فساد در کشور، بیشتر از عمل فقط حرف زده شد /مردم بیشتر تماشاگر شد‌ه‌‌اند

درباره فساد در کشور، بیشتر از عمل فقط حرف زده شد /مردم بیشتر تماشاگر شد‌ه‌‌اند

ایلنا: «نسل -امروز» عنوان یک برنامه‌ تلویریونی است که هر بار با موضوعی خاص به مسائل روز جامعه ایران می پردازد. محور اصلی برنامه رنگ وبوی فرهنگی -اجتماعی دارد.
تبلیغات