پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 2
گزارش تصویری
یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور بیمه اختیاری هستند

یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور بیمه اختیاری هستند

دماوند- مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان تهران گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور بیمه اختیاری هستند.
تبلیغات