پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 2
گزارش تصویری
مرهمی بر ۱۱۰سال فراموشی شهیدان شهیر شهر

مرهمی بر ۱۱۰سال فراموشی شهیدان شهیر شهر

شعار سال:  ۱۱۰سال از استبداد صغیر می‌گذرد اما آرامــگاه شـهدای روزنامه‌نگار مشروطه‌ هنوز روی خوش به‌خود ندیده است. شاید خبر تملک آرامگاه شهدای مشروطه توسط شهرداری تهران مرهمی بر زخم‌های این یادگاران آزادی باشد. روز گذشته بود که در سالگرد ۱۱۰سالگی شهادت جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین، شهیدان شهیر و روزنامه‌نگار پایتخت، معاون امور اجتماعی و فرهنگی […]
تبلیغات