سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 November 30
گزارش تصویری
توجه به شهر دسترس پذیر برای زنان در برنامه سوم شهر تهران

توجه به شهر دسترس پذیر برای زنان در برنامه سوم شهر تهران

امنیت زنان در شهر به یکی از مطالباتی تبدیل شده که مدیران شهری نیز نسبت بدان در این سال ها توجه نشان داده و این مطالبه…
تبلیغات