پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 2
گزارش تصویری
پیشرفت ۷۰ دصدی درمانگاه های تخصصی بیمارستان مفتح ورامین

پیشرفت ۷۰ دصدی درمانگاه های تخصصی بیمارستان مفتح ورامین

ساختمان جدید درمانگاه های تخصصی بیمارستان شهید مفتح ورامین که اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد به زودی تکمیل و افتتاح می شود. شعار سال: رامین که اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد به زودی تکمیل و افتتاح می شود. رییس بیمارستان شهید مفتح ورامین با بیان اینکه در ساختمان جدید […]
تبلیغات