شنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 November 27
گزارش تصویری
مشاور عالی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد

مشاور عالی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد

ایلنا: مدیر قوی ترین مردان جهان در آسیا به عنوان مشاور عالی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.
تبلیغات