شنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 November 27
گزارش تصویری
راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان۱۵خردادورامین کمک مسئولین رامیطلبد

راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان۱۵خردادورامین کمک مسئولین رامیطلبد

ورامین- رییس بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین گفت: راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان۱۵ خرداد ورامین کمک مسئولین را میطلبد.
تبلیغات