شنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 November 27
گزارش تصویری
در قرارداد گمرکی ایران و روس چه گذشت؟

در قرارداد گمرکی ایران و روس چه گذشت؟

[ad_1] همچنان‌که ‌در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای روابط تجاری خود را با ایران تنظیم کردند، قرارداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیه کشورها قرار گرفت. شعار سال: همچنان‌که ‌در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای […]
تبلیغات