پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 24
گزارش تصویری
خطر فرونشست زمین در خیابان مولوی، حوالی منطقه بازار و جنوب تهران بسیار جدی است

خطر فرونشست زمین در خیابان مولوی، حوالی منطقه بازار و جنوب تهران بسیار جدی است

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی در پی وقوع سیل در بیشتر استان های کشور، نسبت به فرونشست زمین در این استان ها، از جمله مناطق مرکزی و جنوبی تهران هشدار داد.
تبلیغات