چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 20
گزارش تصویری
نشاط اجتماعی تنها در برگزاری کنسرت و نمایش عروسکی نیست

نشاط اجتماعی تنها در برگزاری کنسرت و نمایش عروسکی نیست

قرچک- مشاور وزیر کشور گفت: نشاط اجتماعی تنها در برگزاری کنسرت و نمایش عروسکی نیست.
تبلیغات