سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 22
گزارش تصویری
کمبود و افت فشار آب، مشکلی از طرف مدیریت شهرستان

کمبود و افت فشار آب، مشکلی از طرف مدیریت شهرستان

شهرستان رباط کریم نخستین شهرستان در استان تهران است که سندتوسعه آن تدوین و رونمایی شد .
تبلیغات