مدرس حوزه و دانشگاه گفت: نقطه آغاز فتنه اقتصادی و سیاسی از فقر فکری و فرهنگی است. " />فساد Archives | تهران رویداد
پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 24
گزارش تصویری
نقطه آغاز فتنه اقتصادی و سیاسی از فقر فکری و فرهنگی است

نقطه آغاز فتنه اقتصادی و سیاسی از فقر فکری و فرهنگی است

مدرس حوزه و دانشگاه گفت: نقطه آغاز فتنه اقتصادی و سیاسی از فقر فکری و فرهنگی است.

تبلیغات