سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 22
گزارش تصویری
فعالیت های فرهنگی و همگانی می تواند در فرهنگ سازی صحیح در جامعه کمک قابل توجهی کند

فعالیت های فرهنگی و همگانی می تواند در فرهنگ سازی صحیح در جامعه کمک قابل توجهی کند

گل محمدی با اشاره به فعالیت های زیست محیطی و اثرات آن در راستای شاخص های توسعه یافتگی و رشد فکری در جوامع امروزی گفت:…
آمارحرکات وندالیسمی پس از فوتبال در تهران به صفر رسید

آمارحرکات وندالیسمی پس از فوتبال در تهران به صفر رسید

پیمان سنندجی با تاکید بر ارائه خدمات شرکت واحد به تماشاگران فوتبال، از نبود هیچ گونه تخریب اتوبوس شرکت واحد در مسابقات…
تبلیغات