دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 28
گزارش تصویری
مرهمی بر ۱۱۰سال فراموشی شهیدان شهیر شهر

مرهمی بر ۱۱۰سال فراموشی شهیدان شهیر شهر

شعار سال:  ۱۱۰سال از استبداد صغیر می‌گذرد اما آرامــگاه شـهدای روزنامه‌نگار مشروطه‌ هنوز روی خوش به‌خود ندیده است. شاید خبر تملک آرامگاه شهدای مشروطه توسط شهرداری تهران مرهمی بر زخم‌های این یادگاران آزادی باشد. روز گذشته بود که در سالگرد ۱۱۰سالگی شهادت جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین، شهیدان شهیر و روزنامه‌نگار پایتخت، معاون امور اجتماعی و فرهنگی […]
آثار تاریخی تهران قربانی نبود حریم

آثار تاریخی تهران قربانی نبود حریم

شعار سال: تهران، فارغ از آثار تاریخی ثبت‌نشده‌اش، ۷۴۴اثر تاریخی شامل ۱۳بافت تاریخی، ۱۷محوطه، ۱۱۵تپه، ۵۸۶بنا و… دارد که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده‌اند اما از این تعداد اثر تاریخی استان تهران، چه تعداد دارای حریم هستند؟ بررسی‌ها نشان می دهد تنها ۵۰اثر تاریخی استان تهران حریم دارند و ۱۵/۹۶درصد از آثار تاریخی […]
تبلیغات