پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 24
گزارش تصویری
مشاور عالی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد

مشاور عالی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد

ایلنا: مدیر قوی ترین مردان جهان در آسیا به عنوان مشاور عالی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.
تبلیغات