پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹ - 2020 November 26
گزارش تصویری
۷ هزار توانخواه دانشجو توسط بهزیستی استان تهران حمایت می شوند

۷ هزار توانخواه دانشجو توسط بهزیستی استان تهران حمایت می شوند

شهریار- معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت: ۷ هزار توانخواه دانشجو توسط بهزیستی استان تهران حمایت می شوند.
تبلیغات