شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 26
گزارش تصویری
افتتاح دفتر خیرین مدرسه‌ساز منطقه ۱۲ تهران

افتتاح دفتر خیرین مدرسه‌ساز منطقه ۱۲ تهران

تهران (پانا) – مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از بررسی جزئیات نگه داشتن دانش‌آموز اوتیسمی در اتاق مدیر مدرسه زرازوند منطقه ۷ خبر داد. عبدالرضا فولادوند در گفتوگو با پانا درباره ادعای پدر دانشآموز اوتیسمی مبنی بر حبس فرزندش در اتاق مدیر مدرسه گفت: «پدر دانشآموز میگوید دانشآموزش در اتاق مدیر حبس شده است؛ […]
ادعای حبس دانش‌آموز اوتیسمی در اتاق مدیر مدرسه بررسی می‌شود

ادعای حبس دانش‌آموز اوتیسمی در اتاق مدیر مدرسه بررسی می‌شود

تهران (پانا) – مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از بررسی جزئیات نگه داشتن دانش‌آموز اوتیسمی در اتاق مدیر مدرسه زرازوند منطقه ۷ خبر داد. عبدالرضا فولادوند در گفتوگو با پانا درباره ادعای پدر دانشآموز اوتیسمی مبنی بر حبس فرزندش در اتاق مدیر مدرسه گفت: «پدر دانشآموز میگوید دانشآموزش در اتاق مدیر حبس شده است؛ […]
تبلیغات